Sociaal domein

Laatste wijziging: 20-07-2018
Sociaal domein

Projectleider Kostenbeheersing Sociaal Domein

Locatie:De Bilt
Er speelt veel op het gebied van de financiën sociaal domein. Er is eind 2017 en begin 2018 veel te doen geweest over de financiën in het sociaal domein en in het bijzonder in relatie tot ontstane en te verwachten tekorten en de tegemoetkoming van het Rijk. In opdracht van ...meer

Financieel Administratief Medewerker Jeugd

Locatie:Breda
De gemeente vertegenwoordigt diverse gemeenten in de jeugdhulpregio voor wat betreft de inkoop van jeugdhulp. Hierbij hoort ook het administratieve proces rondom inkoop van jeugdhulp (o.a. afhandeling declaratieverkeer). De administratie is grotendeels uitbesteed aan Zorglokaal, maar het financieel rapporteren en adviseren aan de keten Jeugd van Breda en ...meer

Inkomensconsulent

Locatie:Rijen
Als inkomensconsulent verzorg je uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op een vorm van inkomensondersteuning door de gemeente. Dit doe je door betrokken te zijn bij jouw cliënten en alert te zijn op fraudesignalen. In deze functie werk je nauw samen met ...meer

WMO Consulent

Locatie:Naaldwijk
Opdracht Als Wmo consulent geef je de inwoners van onze gemeente op een professionele wijze informatie, advies en ondersteuning. Je voert keukentafelgesprekken met als doel vraagverheldering en analyse van de hulpvraag. Daarbij maak je gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. Je analyseert en beoordeelt de hulpvraag en de compensatiemogelijkheden in het kader van ...meer

Medewerker financiële administratie (gemeente)

Locatie:Naaldwijk
Financiële Administratie en Informatievoorziening (FAI) is verantwoordelijk voor de centrale financiële administratie, inclusief de personeels- en salarisadministratie van de gemeente. Naast de reguliere (vakinhoudelijke) taken houdt het taakveld FAI zich ook bezig met het optimaliseren van processen op het gebied van digitalisering en de professionalisering van de financiële administratie en ...meer

Klantmanager Werk/Jobhunter

Locatie:Bergen op Zoom
Functie-inhoud: Als medewerker werkgeversbenadering en -werkgeversdienstverlening werk je op het snijvlak van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, economie en onderwijs. Bij de invulling van je functie werk je ‘vraaggericht’ (vanuit de werkgeversbehoeften) én ‘aanbodgedreven’ (creëren van kansen voor onze werkzoekenden). Primaire taken binnen de functie zijn het bezoeken van actieve en ...meer

Klantmanager Mutaties

Locatie:Lelystad
Binnen de afdeling WIZ hebben we de processen logisch geclusterd. De afdeling bestaat uit de teams: aanvragen, bedrijfsondersteuning, WMO, Jeugd, telefonie, mutaties, handhaving, financiën en Zelfstandigenloket Flevoland. De vacature doet zich voor in het team mutaties. Kandidaatomschrijving Wie zoeken we? Een ervaren klantmanager mutaties voor de uitvoering van ...meer

Administratief medewerker afdeling inkomen

Locatie:Rotterdam
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten SoZaWe (werk en inkomensdeel), Roteb (werkdeel) en programma arbeidsmarkt en economie. Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. werkzaamheden zijn het leveren van ...meer

Klantmanager Jeugd

Locatie:Emmeloord
Als klantmanager Jeugd signaleer je, voer je gesprekken met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en ondersteun je een gezin/familie om een passend ondersteuning-/ familiegroepsplan op te stellen. Je werkt integraal, hetgeen betekent dat je samen met andere klantmanagers, voor zover van toepassing, ook kijkt naar de participatiemogelijkheden van ...meer

Activeringscoach gemeente

Locatie:Rotterdam
Als Activeringscoach ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van de Verordening tegenprestatie participatiewet 2015. De werkzaamheden betreffen: Het uitvoeren van werkzaamheden die ertoe bijdragen dat de werkzoekende ‘geactiveerd’ wordt en een tegenprestatie gaat leveren voor de uitkering; Het uitvoeren van ...meer

Medewerker Uitkeringsadministratie

Locatie:Lelystad
Het Team Het team financiën bestaat uit de financiële uitkeringsadministratie (FIAD) en debiteurenbeheer. Binnen FIAD werken 5 professionals gezamenlijk aan hetzelfde doel: dat de betalingen op tijd verricht worden. Daarnaast is enige kennis van ...meer

Medewerker Uitkeringsadministratie

Locatie:Waddinxveen
Medewerker uitkeringsadministratie Werk en Inkomen Op onze administratie vinden werkzaamheden plaats voor de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Als Medewerker Uitkeringsadministratie verricht je alle voorkomende werkzaamheden op ...meer

medewerker Serviceteam Werk & Inkomen

Locatie:Rotterdam
Voor een gemeente in de regio Rotterdam is Delta Recruitment op zoek naar medewerkers voor het serviceteam Het serviceteam is het eerste aanspreekpunt voor werkzoekenden. Zij beantwoordt vragen op het gebied van Inkomen (uitkeringen) en op het gebied van Werk. Het doel van ...meer