Sociaal domein

Laatste wijziging: 16-11-2017
Sociaal domein

Klantmanager Werk

Locatie:Nijkerk
Het Team Leren en Werken van de gemeente Nijkerk is een nieuw zelfsturend team met collega’s die enthousiast bezig zijn met het vormgeven van het nieuwe team en die met veel creativiteit en gedrevenheid werken voor hun klanten. Opdracht Je stelt concrete trajectplannen voor klanten op en ...meer

Klantmanager inkomen

Locatie:Etten-Leur
Binnen het klantmanagement voer je de regie over je klanten ten aanzien van inkomen en zorg, je voert zelfstandig relatiebeheer van klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek uit. Je beheert een caseload. Je bent belast met de behandeling van aanvragen, heronderzoeken, invoeren van mutaties en beëindigingen. Je stuurt mede op ...meer

WMO consulent

Locatie:Etten-Leur
Als WMO-consulent bied je dienstverlening welke gericht is op zelfredzaamheid en participatie. Binnen het dienstverleningsconcept staat de klant centraal en dat betekent maatwerk. Vanuit ‘de kanteling’ is het resultaat het vertrekpunt en wordt aangesloten op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de burger en ...meer

WMO adviseur

Locatie:Bergen op Zoom
In verband met piekwerkzaamheden zijn we op zoek naar 2 wmo adviseurs. Je bent verantwoordelijke voor: Zelfstandig alle Wmo meldingen/aanvragen beoordelen en besluiten, uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van de cliënt en diens leefomgeving. Onderdeel hierbij is naast de oude Wvg voorzieningen ook huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en ...meer

Consulent sociaal team

Locatie:Waddinxveen
Het Sociaal Team van de gemeente valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Maatschappij dat zich richt zich op alle werkzaamheden binnen het Sociaal Domein. Het Sociaal Team is een generalistisch team met specialisten die toegang verleent voor alle onderdelen van het Sociaal Domein (jeugdwet/Wmo en ...meer

Allround klantmanager (participatie regisseur)

Locatie:Breda
De primaire taak is de analyse van het eigen klantenbestand op de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot uitstroom door middel van werk van de betreffende klanten. Het bij aanvang opstellen van een plan van aanpak is hier een onderdeel van. Op basis van ...meer