Sociaal domein

Laatste wijziging: 19-01-2018
Sociaal domein

Inkomens- Bijstandsconsulent - Toetsing en Toezicht

Locatie:Rotterdam
Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek). Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij ...meer

Medewerker salarisadministratie P&O gemeente

Locatie:Bergen op Zoom
Als medewerker salarisadministratie P&O ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de salarisadministratie en het verwerken van de salarismutaties in ...meer

Projectleider Werkstap / Adviseur Arbeidsontwikkeling

Locatie:Rotterdam
Concernprofiel De ambitie van Werk en Inkomen is een Rotterdam waarin veel minder mensen dan nu afhankelijk zijn van een uitkering voor levensonderhoud. Een uitkering is bedoeld als ...meer

Werkcoach

Locatie:Gouda
Als werkcoach ben je verantwoordelijk voor je eigen caseload waarbij je je richt op het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar werk of participatie als dit het hoogst haalbare is; Je beoordeelt per uitkeringsgerechtigde wat de afstand tot de arbeidsmarkt is, welke uitstroommogelijkheden er zijn en ...meer

Participatie coach jongeren

Locatie:Utrecht
Participatiecoach Als Participatiecoach maak je deel uit van een multidisciplinair team. Het team bestaat naast jou uit een groep enthousiaste collega’s die professioneel samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Respect en aandacht voor elkaar staan centraal en ...meer

Accountmanager WSP voor Banenafspraken

Locatie:Breda
Als Accountmanager WSP voor Banenafspraken werk je voor het Werkgevers Servicepunt Breda. In West Brabant werken we integraal samen met UWV, SW en andere gemeenten. Om deze werkzoekenden uit het doelgroepenregister met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen zoek je binnen de regionale arbeidsmarkt actief naar werkgevers en ...meer

Accountmanager WSP statushouders

Locatie:Breda
Als Accountmanager WSP voor Statushouders werk je voor het Werkgevers Servicepunt Breda. In West Brabant werken we integraal samen met UWV, SW en andere gemeenten. Om deze werkzoekenden op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen zoek je binnen de regionale arbeidsmarkt actief naar werkgevers en ...meer

Medewerker uitkeringen- en debiteurenadministratie.

Locatie:Uden
Algemeen De afdeling Maatschappelijke dienstverlening is een dynamische afdeling die verantwoordelijk is voor het gehele sociale domein. De afdeling omvat verschillende beleidsgebieden, waaronder : Wmo, jeugd, participatie, onderwijs, sport, cultuur en gezondheid. Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is het beleid en de uitvoering van ...meer

Medior onderzoeker sociaal domein

Locatie:Breda
Jij gaat informatie verzamelen die cruciaal is bij het monitoren en sturen van processen en de effecten van de ingezette veranderingen. Je formuleert en voert (wetenschappelijke) onderzoeken uit ter advisering en ondersteuning van beleidsafdelingen. Je weet hoe je moet rapporteren, adviseren en presenteren op basis van ...meer

Administratief medewerker DIV

Locatie:Woerden
Je werkt voor twee gemeentebesturen: Oudewater en Woerden. In de beide gemeenten wonen ruim 60.000 inwoners. Domein Informatievoorziening in het kort Het domein Informatievoorzienig bestaat uit de teams ICT, Gegevensbeheer en DIV. Het team DIV is verantwoordelijk voor de verzorging van ...meer